ČAS  ČAS  POPIS ČINNOSTI
06:30 08:00 príchod do centra, voľná hra, hygiena, raňajky
08:30 08:45 nočníky, prebaľovanie
08:45 09:30 didaktické hry, dopoludňajší spánok
09:30 09:45 hygiena, desiata, príprava na pobyt vonku
10:00 11:00 pobyt vonku
11:00 11:30 návrat z vonku, príprava na obed
11:30 12:00 obed, nočníky, prebaľovanie, príprava na spánok
12:15 14:15 spánok
14:15 14:45 prebaľovanie, nočníky, olovrant
15:00 17:00 voľná hra, krúžky, pobyt vonku – aktivity s rodičmi

Pár obrázkov z našich denných aktivít