Pravidelná starostlivosť

s

Uvedené ceny za opateru nezohľadňujú štátny príspevok na starostlivosť o dieťa. Výška príspevku je v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. 280 Eur mesačne. Informácie o možnosti čerpania príspevku Vám poskytneme priamo v Centre pre rodinu MISERICORDIA. Príspevok Vám teda pomôže pokryť náklady na opateru dieťaťa až plnej výške.

Nepravidelná starostlivosť